ครูอินทร์แสง เขียวพันธ์

ครูอินทร์แสง เขียวพันธ์

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.คณิตศาสตร์
  • วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ ม.3