ผู้อำนวยการนายสุดสาคร จันทะล่าม

ผู้อำนวยการนายสุดสาคร จันทะล่าม


ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.พลศึกษา
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศศม.บริหารการศึกษา