รองผู้อำนวยการนายนราธิป โทบุราน

รองผู้อำนวยการนายนราธิป โทบุราน

  • ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : คอ.บ.วิศวกรรมอิเลคฯ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศษม.การบริหารการศึกษา