ผู้อำนวยการนายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม

ผู้อำนวยการนายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม


ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) :ศษ.บ.คณิตศาสตร์
วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศศม.บริหารการศึกษา