ครูวัลลภา พรมท้าว

ครูวัลลภา พรมท้าว

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ศษ.บ.ประถมศึกษา
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
  • วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์ ม.3