ครูปิยะนันท์ แจ่มจันทร์

ครูปิยะนันท์ แจ่มจันทร์

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศศม.บริหารการศึกษา
  • วิชาที่สอน : ภาษาไทย ป.5