ครูอรุณี กันทะชัย

ครูอรุณี กันทะชัย

    • ตำแหน่ง : ครู
    • วิทยฐานะ : ครู
    • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : คบ.การศึกษาปฐมวัย
    • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
    • วิชาที่สอน : อนุบาล