ครูหทัยกาญจน์ เจริญสุข

ครูหทัยกาญจน์ เจริญสุข

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : วท.บ.ชีววิทยา
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : วท.ม.การสอนชีววิทยา
  • วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์