ครูสุรีย์พร หมื่นใจ

ครูสุรีย์พร หมื่นใจ

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ศษ.บ.คหกรรมศาสตร์
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
  • วิชาที่สอน : การงานอาชีพ