ครูสุทธิดา เกิดมี

ครูสุทธิดา เกิดมี

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.ภาษาอังกฤษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
  • วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ