ครูสำราญ คำเป็ง

ครูสำราญ คำเป็ง

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ศษ.บ.ศิลปะ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
  • วิชาที่สอน : ศิลปะ ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น