ครูสรัลชนา เฟื่องฟู

ครูสรัลชนา เฟื่องฟู

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : คบ.ภาษาอังกฤษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
  • วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ ม.2