ครูศศิพัชร์ ชงโคสันติสุข

ครูศศิพัชร์ ชงโคสันติสุข

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : วท.บ.เกษตรศาสตร์
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
  • วิชาที่สอน : เกษตร