ครูศศิประภา อั้งตระกูล

ครูศศิประภา อั้งตระกูล

  • ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  • วิทยฐานะ :
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : คบ.พลศึกษา
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
  • วิชาที่สอน : พลศึกษา