ครูวนิดา สุทะ

ครูวนิดา สุทะ

  • ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  • วิทยฐานะ :
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ศศ.บ.ภาษาไทย
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
  • วิชาที่สอน : ครูพี่เลี้ยง