ครูรังสรรค์ เพ็ญประสานชัย

ครูรังสรรค์ เพ็ญประสานชัย

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ศศ.บ.ภาษาไทย
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
  • วิชาที่สอน : ภาษาไทย