ครูมยุรี ไชยวงศ์

ครูมยุรี ไชยวงศ์

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ศษ.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
  • วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์ ป.5