ครูมนัสชนม์ มูลเมือง

ครูมนัสชนม์ มูลเมือง

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศน.ม.การจัดการศึกษา
  • วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์