ครูมนตรา อินต๊ะ

ครูมนตรา อินต๊ะ

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครูผู้ช่วย
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพเด็ก
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
  • วิชาที่สอน : สุขศึกษา,พลศึกษา