ครูพรทิพย์ หมื่นแก้ว

ครูพรทิพย์ หมื่นแก้ว

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : คบ.การประถมศึกษา
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
  • วิชาที่สอน : วิทยาศาสตร์,สังคม ป.2