ครูพชธกร ดวงสว่าง

ครูพชธกร ดวงสว่าง

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : คบ.พลศึกษา
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : วทม.สื่อเทคโนสารสนเทศ
  • วิชาที่สอน : พลศึกษา ป.1-ป.3