ครูปวัสน์ศักดิ์ รินไชยยา

ครูปวัสน์ศักดิ์ รินไชยยา

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครู
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ศศ.บ.พัฒนาชุมชน
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
  • วิชาที่สอน : สังคมศึกษา