ครูปริญ อิ่มนิธิกุล

ครูปริญ อิ่มนิธิกุล

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : คบ.ภาษาไทย
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
  • วิชาที่สอน : ภาษาไทย