ครูนิพนธ์ เพาพาน

ครูนิพนธ์ เพาพาน

  • ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  • วิทยฐานะ :
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
  • วิชาที่สอน : วิทยาการคำนวณ