ครูดานุรัตน์ จันทะรส

ครูดานุรัตน์ จันทะรส

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.คณิตศาสตร์
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศษ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว
  • วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์