ครูณิชกุล ต้อตานา

ครูณิชกุล ต้อตานา

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.ภาษาอังกฤษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) :
  • วิชาที่สอน : ภาษาอังกฤษ ป.4