ครูกัญญาธิดา กัญญาณุวงค์

ครูกัญญาธิดา กัญญาณุวงค์

  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่บรรจุ) : ค.บ.สังคมศึกษา
  • วุฒิ/วิชาเอก(วุฒิที่สูงกว่า ป.ตรี) : ศษม.วิจัยและสถิติ
  • วิชาที่สอน :  ‎คณิตศาสตร์ ม.2