กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 1 รูป เพื่อส่งเสริมความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีงามตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

| Comment 0

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านสันป่าสักจัดกิ … <p class="link-more"><a href="http://bansanpasak.ac.th/2022/07/22/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 1 รูป เพื่อส่งเสริมความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีงามตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ"</span></a></p>

Read Full

โครงการหลักสูตรอบรมลูกเสือแกนนำ 3 D และพิธีรับเนตรนารีใหม่

| Comment 0

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได … <p class="link-more"><a href="http://bansanpasak.ac.th/2021/07/01/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "โครงการหลักสูตรอบรมลูกเสือแกนนำ 3 D และพิธีรับเนตรนารีใหม่"</span></a></p>

Read Full

กิจกรรมวันสุนทรภู่

| Comment 0

Read Full