รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน , ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565

รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน , ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ขอแสดงความยินดีกับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน , ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ได้แก่ นางวัลลภา พรมท้าว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
 2. รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ได้แก่
  2.1 นางสาวดานุรัตน์ จันทะรส
  2.2 นางกันยา เสาร์จร
  2.3 นางสาวบุปผาชาติ เข็มวิชัย
  2.4 นายพชธกร ดวงสว่าง
  2.5 นางพชรมณฑ์ ไชยบุญทา
  2.6 นางศศิพัชร์ ชงโคสันติสุข
  2.7 นายชัยธนัช ปราศจากอิทธิพล
  2.8 นางสาวอังคณา ทำอินแก้ว
  2.9 นายไกรวิชญ์ อินต๊ะชมภู
  2.10 นางสาวปิยภรณ์ เตจ๊ะสา
  2.11 เด็กหญิงอำภา บรรจง
  2.12 เด็กหญิงปติมา ยอดยิ่ง
  2.13 เด็กหญิงเสาวภรณ์ ตุษราย
  2.14 เด็กหญิงจ่ามโพย คำใส
  2.15 นายขวัญ คำใส
  2.16 เด็กหญิงศุภสุตา พรทิพกิตติวงศ์
  2.17 เด็กหญิงศตะรัศมี ลุงชัย
  2.18 เด็กหญิงจิ่ง ลุงจั๋นต๊ะ
 3. รางวัลต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ได้แก่
  3.1 เด็กชายธนดล ลุงสาม
  3.2 เด็กชายราเมศวร์ ยวงคำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *