งานรวมพลังสร้างสรรค์คนดีศรีเวียงพิงค์ และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ

งานรวมพลังสร้างสรรค์คนดีศรีเวียงพิงค์ และพิธีมอบโล่เกียรติคุณ

      วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายนราธิป โทบุราณ ผู้แทนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันป่าสัก รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบศีลธรรมและส่งเสริมการสวดมนต์ธัมจักกัปปวัตนสูตร และ เกียรติบัตรโครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 บ-ว-ร. ดีศรีเวียงพิงค์  ร่วมกับคุณครูยุพิน  พิลาแดง ผู้รับผิดชอบโครงการ และโอกาสนี้ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรม ร่วมพลังเด็กดีวีสตาร์ ณ ธุดงสถานล้านนา 
      โครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 บ-ว-ร. ดีศรีเวียงพิงค์ มีความสอดคล้องกับนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ปลูกฝังให้นักเรียนจนเกิดเป็นนิสัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *