กิจกรรมของโรงเรียน

8 มีนาคม 2021
การอบรม โครงการการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนบ้านสันป่าสัก (อย.น้อย)
0 Comments
ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเ … <p class="link-more"><a href="http://bansanpasak.ac.th/2021/03/08/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "การอบรม โครงการการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนบ้านสันป่าสัก
Read More
3 มีนาคม 2021
โครงการ English camp for student 7th-8th Grade
0 Comments
ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทาง … <p class="link-more"><a href="http://bansanpasak.ac.th/2021/03/03/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-english-camp-for-student-7th-8th-grade/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "โครงการ English
Read More

คณะครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก

\